Hoppa till sidans innehåll

Föreningens historia


Föreningens historia 1900-

Föreningarna Barkåkra skytteförening samt Hjärnarps skyttegille bildades båda år 1900.

Dessa två föreningar kom att slås samman 1972 och bildade Barkåkra-Hjärnarps skyttegille.

   

Okända skyttar Hjärnarps skyttegille

Okända skyttar med familjer, Hjärnarps skyttegille, vid paviljongen på Solberget Margretetorp ca: 1910

För hem och härd och för ett fritt fosterland. (Texten står på skylten, bilden nedan.)

Barkakra-skyttegille-ca-1910

Okända skyttar med familjer, skyttefest Barkåkra skytteförening ca: 1910.

Om du skulle känna igen någon person på bilderna ovan var vänlig kontakta föreningen.

1960-talet

HJÄRNARPS SKYTTEGILLE FIRAR 60 ÅRS JUBILEUM

Text hämtad från jubileumstalet.

Hjärnarps skyttegille bildades den 11 februari 1900 vid ett sammanträde i Boarps skola. Mötet öppnades av f. Folkskolläraren E. Collin vilken sedan han framhållit skyttesakens betydelse, även utsågs att leda förhandlingarna.

Ordf. uppmanade de närvarande som ännu ej tecknat sig som medlemmar att göra detta, efter avslutad teckning befanns antalet aktiva till 68 och passiva 12.

Till  skyttegillets förste ordf. utsågs f. riksdagsmannen O. Andersson Lyckorna, övriga styrelseledamöter blev v. ordf. Peter Johansson Allegården, sekr. E. Collin Boarp, v, sekr. N.P. Åkesson Bjäragården och kassaförvaltare O.P Johansson Annehill.

Vid första sammanträdet tillsattes en kommitté som skulle utse plats för skjutbanan vilken blev den nuvarande som ligger vid Solberget.

Styrelsen har under årens lopp växlat och utgjordes av lämpliga personer som visat intresse för skytterörelsen.

Medlemsantalet har växlat kraftigt med betydligt fler medlemmar under krigstider, 1915 utgjordes medlemsantalet 104.

Emanuel-Collin

Bild från okänd tidning.

1915 inköptes egen skyttepaviljong ( se bild ovan ) vilken senare utbyggdes till dansbana, medlemmarna gjorde mycket stora insatser här för att på detta sätt styrka föreningens ekonomi, dansbanan stod kvar ända till år 1955 då arrendet upphörde.

Efter 20-talet sjönk intresset för den frivilliga skytterörelsen men med dugliga män i ledningen hävdade sig skyttegillet ändå med stor framgång.

I början på 40-talet när det blev oroligt ute i världen blev det ett nytt uppsving och medlemsantalet steg till 150, ledningen ansåg sig nödsakad att bygga ut skjutbanan och kallade till föreningssammanträde och det beslöts att utvidga från 2 till 5 tavelställ med statligt anslag och skyttarnas frivilliga arbete kunde skjutbanan tagas i bruk den 1 juni 1941.

Byggnation-av-300m-vallen

Under årens lopp har skyttegillet varit väl representerat i skolskjutningar, en stor framgång var när ett tre mannalag lyckades hemföra 1:a pris i Stockholms tidningens tävling. Fältskjutningar har också visats ett stort intresse och flera skyttar har uppnått mycket goda resultat, det är  "Vantingegänget" som visar det största intresset där f,n.

En av skyttegillets förnämsta skyttar är Folke Linnér som bl.a. deltagit i Svenska mästerskapet 3 gånger vilket är en mycket god prestation, han är fortfarande aktiv (1960) och har ägnat stort intresse för skytteverksamheten. Intresset är fortfarande ganska stort för den frivilliga skytterörelsen och vårt stora hopp är på rekryterna som visar ett stort intresse.

Skyttegillet finansieras med anslag från Staten och Kommunen som vi erhåller bidrag från varje år. Hjärnarps sparbank har också överlämnat gåvor vid flera tillfällen.    Vid grundarens bortgång erhölls en summa pengar som avsattes till en fond och utdelas varje år till de bästa rekryterna.

Styrelse-1960

Några som varit väldigt uppoffrande under senare tider är nuvarande ordf. Folke Andersson som började som sekr. 1936 -41 Ordf. 1942 -45 och blev enhälligt vald till Ordf. 1950- vilken plats han fortfarande besitter, en annan är nuvarande v. ordf. Sture Wulff som i början av 50-talet var kassör och uppoffrade sig mycket för skyttegillet.

 

1970-talet

Några tidsbilder från Barkåkra skytteförening  under åren 1900 till dess sammanslagning med Hjärnarps skyttegille år 1972.

Barkåkra skytteförening bildades år 1900. såsom initiativtagare stod Jägaren Janne Fogelberg och Ladugårdsföreståndaren Johan Sjökvist från Ängeltofta sätteri, från Magnarp var det handlaren Albert Karlsson och Lantbrukaren Johan Brynolv.

Föreningen fick från början fast förankring i bygdens liv. Det var under Oskariska tidsepoken föreningen bildades då värnplikten var 90 dagar. Föreningen med broderfolket Norge utlöste tidtals stora motsättningar. Under samma tid fortgick Boerkriget. Allt utgjorde grogrunden för en försvarsvilja, att även ett litet samhälle skulle försvara sig.

Vid denna tidpunkt växte skytteföreningar upp i de flesta socknar i Sverige.

Föreningen kunde ståta med att vara den första i Sverige som var ägare till egen skjutbana.

Skyttar som fick sin träning kom att räknas till de bättre i Nordvästra Skåne.

År framöver var konkurrensen mot bl.a. Tostarp och Strövelstorps skyttarna knivskarp. Vid årliga återkommande krets- och förbundstävlingarna segrade än det ena än det andra laget.

Nöjesplatserna var få på den tiden. En skyttepaviljong blev uppförd. Alla hjälpte till med arbetet, och det blev endast materialkostnad. Här kom dansaftnar att anordnas, skyttarna var handfasta pojkar så någon fjärdingsman behövdes ej. 

Höjdpunkterna var de årligen återkommande skyttefesterna, med sin banderoll " För hem och härd och för ett fritt fosterland".

Många voro engagerade under årens lopp. Pionjärerna äro sedan länge borta utom en, 91 årige f. lantbrukaren Rudolv Karlsson, Magnarp.

Andra tider stundade, badorten Magnarp med sin bebyggelse fortskred, en tredje gång blev skjutbanan flyttad till en plats med namnet "Måsarännan". Här hade flyget dvs. F 10 övningsskjutning intill, men även här blev all skjutning förbjuden. Skjutfältet blev sålt och kvarligger för närvarande som grönområde.

Barkåkra föreningens stolta förflutna var slut och de kvarvarande skyttarna flyttade över till Hjärnarps skyttegille och året var 1972.

Vejby den 5 juni 1980    Gunnar Bergman¨

Fältskytte        

Faltskytte-1970-talet                                                                                      

Övre raden Sven Åke Welin, Okänd skytt,  Sven Bjärestam, Tage Larsson, Gunnar Bjärestam & Lennart Jansson                                                                                                                    

Nedre raden Okänd, Bengt Arne Karlsson, Roland Karlsson & Erik Hansson

 Damsektionen i luftgevär 1977-78

Damsektionen-luftgevar-1977

Från vänster Christina Andersson, Kerstin Karlsson, Gerd Andersson, Ann-Lis Johansson,                                                                                                                                         

Gullvi Henrysson, Ingrid Nilsson, Hedvig Persson      Sittande Gunnel Rask

 

Ungdomsskytte med Mausergevär på 70-talet

Ungdomar-1970-talet

Överst ungdomsledaren Kurt Andersson,  Dan Linnér, Per-Ola Andersson, Magnus Samuelsson, Camilla Krämer, Bo Andersson, Göran Nilsson & Stefan Nilsson

 

1980-talet

Här kommer snart mer fakta

 

1990-talet

Under våren 1991 kom föreningens ekonomi att förändras på ett positivt sätt då vi började att sälja Bingolotter, vilket sker än idag. Föreningen har kunnat införskaffa en mycket modern utrustning och banorna kan väl sägas vara i ett mycket bra skick, vilket vi hoppas att vår grundare skulle uppskatta.

Peter-Tibemo-&-Lejf-Loket-O

Peter Tibemo tackar Leif Loket Olsson för hjälpen med försäljning av Bingolottor på Arons livs i Hjärnarp.

Avslutning-korthall-1991

Avslutning på korthållsskyttet 1991 Ledarna Stig Ringdahl, Kerstin Lindgren & Henrik Nilsson

Hos Nilssons är skytte en sak för hela familjen

Famlijen-Nilsson

Hos-Nilssons-text1

Hos-Nilssons-text2

Ovanstående artikel är hämtad från HD 12 september 1993

 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:55 Skribent: Lars Sturesson

Postadress:
Barkåkra-Hjärnarps SG - Skyttesport
Henrik Nilsson, Sanatorievägen 1
26652 Vejbystrand

Kontakt:
Tel: 0431452966, 0703243988
E-post: This is a mailto link

Se all info