Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Resultat 2021"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Resultat 2021


   

  2021

   Henriks VPR  

   1:a Robin Hansson              135 p.

   2:a Jörgen Petersson           132 p.

   3:a Bo Hansson                   126 p.

   4:a Sandra Hansson             124 p.

   5:a Mattias Nilsson               115 p.

    BHJ:s VPR    

    1:a Mattias Nilsson             134 p.

    2:a Robin Hansson             134 p.

    3:a Bo Hansson                 134 p.

    4:a Casper Yngvard            132 p.

    5:a Sandra Hansson           131 p.

    6:a Jörgen Petersson          124 p.

    7:a Friedemann Åkesson     106 p.

    Triangel 2/G Lindquist VPR

    1:a Sandra Hansson          136 p.

    2:a Bo Hansson                135 p.

          Robin Hansson           135 p.

   3:a Michelle Nielsen           132 p.

   4:a Mattias Nilsson            128 p.

   5:a Alex Pettersson           124 p.

   6:a Stefan Persson            103 p.

   7:a Mattias Appelquist         71 p.

    Triangel/ Träning.

     G 2    Fredrik Yngvard          125 p.

 

   GM    Sandra Hansson          133 p.

              Robin Hansson            129 p.

              Mattias Nilsson            127 p.

              Alex Petersson            116 p.

              Jörgen Petersson         107 p.

    Premiären  

    G 15    1:a  Casper Yngvard           131 p.

               2:a  Friedemann Åkesson      96 p.

   GM       1:a  Mattias Nilsson             136 p.

               2:a Robin Hansson              134 p.

               3:a Bo Hansson                   128 p.

                     Sandra Hansson            128 p.

                     Jörgen Petersson           128 p.

   I Finalen blev   1;a Casper Yngvard   131 +96  = 227 p.

                         2:a Robin Hansson     134 +91 =  225 p.

                         3:a Bo Hansson          128+92 =  220 p.

                         4:a Mattias Nilsson     136+81 =  217 p.

  2020

  Triangel 3 

   G 13    1:a Casper Yngvard           135 p.

   G 17    1:a Fredrik Yngvard          131 p.

   GM     1:a Bo Hansson                  138 p.

              2:a Sandra Hansson            135 p.

              3:a Robin Hansson             129 p.

              4:a Jörgen Pettersson         113 p.

              5:a Mattias Nilsson            112 p.

 

  Statspris 2020.

  G 13      1:a Casper Yngvard      135 p.

  GM       1:a  Robin Hansson       132 p.

               2:a Bo Hansson              131 p.

               3:a Sandra Hansson        128 p.

               4:a Mattias Nilsson         120 p.

               5:a Jörgen Petersson       114 p.

  Henrilks VPR   G 13   1.a Casper Yngvard        139 p.

                            G 2    1:a Fredrik Yngvard        127 p.

                            GM   1:a Sandra Hansson         138 p.

                                     2:a Bo Hansson                128 p.

                                     3:a Alex Petersson            120 p.

                                     4:a Jörgen Petersson         111 p.

                          Träning  G 13   Casper Yngvard      130 p.

                G M    Bo Hansson            136 p.

                           Alex Petersson        132 p.

                           Robin Hansson        132 p.

                           Mattias Nilsson       124 p.

                           Jörgen Petersson     123 p.

  Barkåkra/Hjärnarps VPR.

   1:a Bo Hansson              141 p.

   2:a Fredrik Yngvard       136 p.

         Mattias Nilsson        136 p.

   3:a Robin Hansson         133 p.

   4:a Casper Yngvard        132 p.

   5:a Sandra Hansson        130 p.

   6:a Alex Petersson         123 p.

   7:a Jörgen Petersson      118 p.

   G. Lindquist VPR 

   1:a Bo Hansson                138 p.

   2:a Casper Yngvard         137 p

   3:a Robin Hansson          136 p.

  4:a Sandra Hansson          127 p.

  5:a Fredrik Yngvard         126 p.

  6:a Jörgen Petersson         120 p.

  7:a Alex Petersson            107 p.   

  Triangel omg 2. 

  G 13        1:a Casper Yngvard           137 p.

  G 17        1:a Fredrik Yngvard          126 p.

 GM          1:a Bo Hansson                  138 p.

                  2:a Robin Hansson            136 p.

                  3:a Sandra Hansson           127 p.

                  4:a Jörgen Petersson          120 p.

                  5;a Alex Petersson             107 p.

   G 2         1:a Dan Rosenquist            103 p.

   G 4         1:a Ulf Rosenquist             101 p.

 

  Triangel omg 1

  G 13      1:a Casper Yngvard           137 p.

  G 17      1:a Fredrik Yngvard          129 p.

  G 2        1:a Dan Rosenquist            124 p.

  G 4        1:a Ulf Rosenquist             109 p.

  GM       1:a Bo Hansson                  136 p.

               2:a Robin Hansson             134 p.

               3:a Sandra Hansson            126 p.

               4:a Jörgen Petersson           118 p.

               5:a Mattias Nilsson             117 p.

  Finalen på Premiären 

   1:a Casper Yngvard    225 p.

   2:a Robin Hansson     217 p

   3:a Sandra Hansson    216 p.

   4:a Bo Hansson          216 p.

  Mauserpremiären 19-4-2020

  G 15        1:a Casper Yngvard               133 p.

                  2:a Oskar Gudmundsson         64 p.

  G 17        1:a Alexander Gudmundsson  66 p.

  G 2          1:a Fredrik Yngvard              125 p.

  G M        1:a Robin Hansson                 132 p.

                       Bo Hansson                      132 p.

                 2:a Sandra Hansson                130 p.

                 3:a Michell Nielsen                128 p.

                 4.a Jörgen Petersson               122 p.

                 5:a Majvi Gudmundsson        113 p.

                 6:a Mattias Nilsson                 111 p.

                       Håkan Gudmundsson        111 p.

                 7:a Stefan Persson                     98 p.

 

   Triangel 4 8-9-19

                  G 17    1:a Alex Petersson            130 p.

                   GM     1:a Bo Hansson                140 p.

                              2:a Robin Hansson           134 p.

                              3:a Sandra Hansson          129 p.

                              4:a Jörgen Petersson         117 p.

   Träning                Fredrik Eriksson              124 p.

                               Mattias Nilsson                116 p.                

Triangel 3 25-8-19

                   GM   1:a Sandra Hansson      139 p.

                             2:a Robin Hansson       132 p.

                             3:a Jörgen Petersson     128 p.

                             4:a Bo Hansson             125 p.

                 G 4      1:a Ulf Rosenquist          98 p.

   Statspris  G 17 1:a Fredrik Yngvard   137 p.

                   GM   1:a Sandra Hansson   139 p.

                            2:a Robin Hansson     137 p.

                            3:a Mattias Nilsson    131 p.

                            4:a Bo Hansson          129 p.

                            5:a Jörgen Petersson   120 p.

 Träning 30-6-19

   G 17       1:a Fredrik Yngvard           137 p.

   GM         1:a Robin  Hansson            139 p.

                  2:a Bo Hansson                   134 p.

                  3:a Martin Arvidsson          129 p.

                  4:a Sandra Hansson             123 p.

                  5:a Mattias Nilsson              104 p.

  Henriks VPR.

 1:a Bo Hansson 138 p.

 2:a Robin Hansson 137 p.

 3:a Martin Arvidsson 129 p.

4:a Sandra Hansson 123 p.

 

  Barkåkra/Hjärnarps VPR.   

   1;a Robin Hansson     137 p.

   2:a Alex Pettersson    132 p.

         Sandra Hansson   132 p.

  3:a Bo Hansson           129 p.

  4:a Jörgen Pettersson   128 p.

  5:a Fredrik Eriksson    121 p.

   G.Lindquist VPR    1:a Fredrik Yngvard      145 p.

                                   2:a Alex Pettersson        139 p.

                                   3:a Bo Hansson              133 p.

                                   4:a Sandra Hansson        124 p.

                                   5:a Jörgen Pettersson      120 p.

                                   6:a Mattias Nilsson         119 p.

                                   7:a Robin Hansson          116 p.

 

   Triangel 2. G 17  1:a Alex Petersson     139 p.

                     GM    1:a Bo Hansson          133 p.

                               2:a Sandra Hansson    124 p.

                               3:a Jörgen Petersson   120 p.

                               4:a Robin Hansson      116 p.

  Triangel 1  G 17  1:a Alex Petersson     129 p.

                     GM    1:a Robin Hansson    144 p.  

                               2:a Jörgen Petersson   138 p.

                               3:a Bo Hansson           136 p.

                               4:a Sandra Hansson    119 p.

  G. Linquist VPR.  (Premiären)

    1:a Fredrik Yngvard      143 + 91  = 234 p.

    2:a Bo Hansson              135 + 85  = 220 p.

    3:a Johanna Enberg        133 + 86  = 219 p.

    4:a Sandra Hansson        136 + 83  = 219 p.

 Preimiären 2019.

  G 17     1:a Fredrik Yngvard           143 p.

               2:a Johanna Enberg            133 p.

               3:a Alex Petersson              127 p.

  GM      1;a Sandra Hansson             136 p.

               2:a Bo Hansson                   135 p.

               3:a Jörgen Petersson            132 p.

               4:a Fredrik Eriksson            123 p.

                     Mattias Nilsson              123 p.

               5:a Robin Hansson               118 p.

 

 Statspris    

  G 15   1:a Alex Petersson       129 p.

  GM     1:a Robin Hansson      141 p.

              2:a Sandra Hansson    135 p.

              3:a Eva Hansson         129 p.

              4:a Bo Hansson           122 p.

              5:a Jörgen Petersson    107 p. 

Henriks VPR 

  G 15          1:a Alex Petersson     136 p.

  GM           1:a Sandra Hansson    132 p.

                    2:a Jörgen Petersson   126 p.

                    4:a Eva Hansson         125 p.

 

 

  Barkåkra Pokalerna. VPR

  1:a Bo Hansson.

 Klass G 15 1:a  Fredrik Yngvard       134 p.       

                    2:a Alex Petersson           121 p.

           G M 1:a Bo Hansson                140 p.

                    2:a Robin Hansson           140 p.

                    3:a Sandra Hansson          139 p.

                    4:a Jörgen Petersson         131 p.

                    5:a Michelle Nielsen         130 p.

                    6:a John Dolecek               122 p.

                    7:a Eva Hansson                119 p.

                    8:a Stefan Persson              111 p.

   

   Triangelen 2.

  Klass G 15   1:a Alex Petersson         131 p.

            G M    1:a Robin Hansson        136 p.

                       2:a Bo Hansson              135 p.

                       3:a Sandra Hansson       133 p.

                       4:a Jörgen Petersson      128 p.

                       5:a Eva Hansson            122 p.

           G E      2:a Göran Yngvard        111 p.

  Premiären   Hemma 

 Klass  G 13  1:a Anton Salomonsson     133 p.

            G 15  1:a Fredrik Yngvard           139 p.

                      2:a Rebeka Miklosova        119 p.

            G M  1:a Robin Hansson              134 p.

                      2:a Bo Hansson                   133 p.

                      3:a Eva Hansson                 130 p.

                      4:a Sandra Hansson            120 p.

     G E ligg    1:a Göran Yngvard             140 p.

  Mästerskapet  1:a Fredrik Yngvard        229 p.

                         2:a Robin Hansson          226 p.

                         3:a Bo Hansson                216 p.

                         4:a Eva Hansson              215 p.

 

  Triangel 1 Klass G 15  Alex Petersson     109 p.

  GM   Robin Hansson 136 p. Jörgen Petersson 135 p. Bo Hanssom132 p.

  Eva Hansson 127 p. Sandra Hansson 119 p.

  GE  Göran Yngvard 129 p.

 

 

 Statsspris.

G 15   1:a Fredrik Yngvard       134 p.

GM     1:a Robin Hansson         143 p.

            2:a Sandra Hansson       126 p.

             3:a Bo Hansson             120 p.

 G ligg  1:a Eva Lindgren          131 p.

 

Mats minne.

1:a Anders Nilsson        68 p.

2:a Eva Lindgren           63 p.

Träning

Bo Hansson                  136 p.

Eva Hansson                127 p.

Robin Hansson            127 p.

 Sandra Hansson         127 p.

 Henriks VPR

 1:a Fredrik Yngvard               139 p.

 2:a Alex Petersson                  137 p.

 3:a Eva Hansson                     135 p.

 4:a Eva Lindgren                    132 p.

 5:a Jörgen Petersson               130 p.

 6:a Bo Hansson                       127 p.

       Robin Hansson                  127 p.

 

Barkåkra Pokalen. klass lägre

 1:a Fredrik Yngvard           144 p.

 2:a Bo Hansson                  129 p.

 3:a Robin Hansson             128 p.

 4:a Eva Hansson                 126 p.

 5:a Jörgen Petersson           124 p.

 Barkåkra Pokalen klass högre.

 1:a Eva Lindgren

 G. Lindquist VPR .

 1:a Fredrik Yngvard          144 p.

 2:a Alex Petersson             134 p.

 3:a Eva Lindgren               133 p.

       Eva Hansson                133 p.

 4:a Robin Hansson            131 p.

 5:a Bo Hansson                 126 p.

 6:a Jörgen Petersson          123 p.

Premiären Mauser 2017

Klass Lägre G.Lindquist VPR

1:a Robin Hansson          229 p.

 2:a Eva Hansson             219 p.

 3:a Bo Hansson              214 p.

 4:a Alex Petersson         205 p.

 Klass Högre

 1:a Eva Lindgren

Inga nyheter är skapade

Bildresultat för pantamera

Stöd föreningen och vinn med BingoLotto | Göteborgs Diabetesförening

 

Bildresultat för lindab

 Bildresultat för svenska spel

Bildresultat för swedbank

 Mitt i byn

         Telefon 0431-45 47 55

 

 

 

 

 

Relaterad bild

 

 räknare
besöksräknare

Postadress:
Barkåkra-Hjärnarps SG - Skyttesport
Henrik Nilsson, Sanatorievägen 1
26652 Vejbystrand

Kontakt:
Tel: 0431452966, 0703243988
E-post: bhj.skytte@gmail.com

Se all info